Psicologia i Logopèdia Centre d'ajut al desenvolupament personal Tomàs López

Psicomotricitat

logopeda Terrassa

Marta Folch Titò

La psicomotricitat és una activitat que afavoreix al desenvolupament motriu, expressiu i creatiu dels infants amb els moviments propis del seu cos, així com també la part cognitiva tant amb l’adult com amb els companys.

Els objectius generals per part dels infants són:

  • Iniciar-se en el procés d’identificació com a una persona i anar adquirint seguretat en si mateix i satisfacció personal.
  • Descobrir i conèixer el propi cos i les seves parts.
  • Ser capaços d’expressar emocions, sentiments i estats d’ànim a partir del llenguatge corporal i progressivament del llenguatge verbal.
  • Progressar en la millora del control global i segmentari del cos (regulació de l’equilibri, salts, girs, etc.)
  • Gaudir de les seves pròpies accions captant les diverses característiques dels objectes i dels materials.
  • Buscar i provar les possibilitats del seu propi cos.
  • Experimentar i reconèixer diferents nocions espacials (davant, darrera, dins, fora...)
  • Percebre a partir dels rituals d’entrada i de sortida el pas del temps: abans / després de.
  • Expressar a través del joc simbòlic, desitjos, fantasies i pors.