Psicologia i Logopèdia Centre d'ajut al desenvolupament personal Tomàs López

Cuidar de la nostra salut mental és tan important com cuidar de la nostra salut física. Afortunadament avui dia ens adonem que acudir al psicòleg és una cosa habitual per mantenir i millorar el nostre benestar i salut.
Les dificultats poden ser molt variades. Problemes relacionats amb: Depressió, insomni, estrès, ansietat, fòbies, gelosia, agressivitat, hiperactivitat, etc.

En la teràpia el terapeuta i el client treballen junts per entendre:

  • - Què pensa un sobre si mateix, altres persones i el món que els envolta.
  • - De quina manera el que un fa, afecta als seus pensaments i sentiments.Equip professional

Ayhesa Ruíz

Emmy Smit

Marta Folch

Tomàs López

Especialitats

Psicologia Adults

Veure

Psicologia Infantil

Veure

Psiquiatria

Logopèdia / Psicopedagogia

Veure


Psicomotricitat

Veure

Mindfulness

Veure

Teràpia de parella

Veure


La teràpia el pot ajudar a entendre problemes complexos desglossant-les en parts més petites. Això li ajuda a veure com aquestes parts estan connectades entre si i com li afecten.
Aquestes parts son les següents: una situació, un problema, un fet o una situació difícil. D’aquestes poden derivar: pensaments, emocions, sensacions físiques i comportaments.

La forma en què pensem afecta com ens sentim i el que fem. És com un cercle viciós que pot fer que ens sentim malament. Pot començar a creure coses poc realistes i desagradables. La teràpia li pot ajudar a trencar aquest cercle viciós de pensaments, sentiments i comportaments negatius.
L’Objectiu de la teràpia és arribar a un punt on podem fer-ho nosaltres mateixos, i elaborar les nostres pròpies maneres d’afrontar aquests problemes.