Psicologia i Logopèdia Centre d'ajut al desenvolupament personal Tomàs López

Logopèdia - Psicopedagogia

logopeda Terrassa

Marta Folch Titò

Mitjançant diferents tècniques adaptades a les necessitats educatives de cada nen@ s’ofereix la possibilitat de treballar aspectes psicomotrius, emocionals i motivacionals, per afavorir un autoconcepte de la persona.

El pla d’intervenció consisteix en:

 • - Una primera entrevista amb el pares.
 • - Un estudi psicològic en el cas que es consideri necessari.
 • - Proposta de reforç personalitzat

Indicat per aquells nens que necessiten una ajuda en el seu procés educatiu, des de un seguiment dels deures diaris fins a un tractament específic de una necessitat educativa especial.

El pressupost del programa de reforç pot variar segons el número de sessions i el tipus de necessitat educativa.

Logopèdia

 • Trastorns del llenguatge:
  • Disfàsia TEL/ Retard del llenguatge (RSL)
  • Trastorns generalitzats del desenvolupament (TGD).
  • Retard mental.
  • Paràlisi cerebral.
 • Trastorns de la parla:
  • Dislàlia
  • Disglòssia
  • Disàrtria
  • Disfèmia (quequeig)
 • Trastorns de lecto-escriptura:
  • Dislèxia
  • Disgrafia
 • Teràpia Miofuncional.

Psicopedagogia

 • Diagnòstic, orientació i tractament de dificultats en l’aprenentatge.
 • Lecto-escriptura: velocitat lectora, comprensió lectora expressió escrita, exploració oral, ortografia.
 • Atenció i concentració: atenció visual i auditiva.
 • Tècniques d’estudi.

Psicomotricitat